Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2018 07:09

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών.

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών.
ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.8837/28-09-2017 αίτημα για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με MAIL ή FAX έως 09/10/2018 ημέρα Τρίτη 11.00π.μ, για την προμήθεια είκοσι (20) ενσύρματων τηλεφωνικών συσκευών, τεσσάρων (4) ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών και επαναφορτιζόμενων μπαταριών (10) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 550,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1899.01) .

Διαβάστηκε 222 φορές