Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018 11:59

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού πισίνας για τις ανάγκες του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                Πρέβεζα :16/11/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                          Αρ. Πρωτ.10703
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Tηλ. .: 2682361308
Fax .: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού πισίνας για τις ανάγκες του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας.
ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.10660/15-11-2018 Πρωτογενές Αίτημα για την προμήθεια εξοπλισμού πισίνας για τις ανάγκες του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας , με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ έως 06/12/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 11πμ, για την προμήθεια εξοπλισμού πισίνας για τις ανάγκες του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 585,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1899) .
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

A.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Πλευστικό βοήθημα

τεμ.

1

Γιλέκο, κατάλληλο για βάρος 25-40Kgr

2

Πλευστικό βοήθημα

τεμ.

1

Γιλέκο, κατάλληλο για βάρος 40-70Kgr

3

Πλευστικό βοήθημα

τεμ.

1

Γιλέκο, κατάλληλο για βάρος 70-90Kgr

4

Πλευστικό βοήθημα

τεμ.

1

Γιλέκο, κατάλληλο για βάρος 90+ Kgr

5

Πλευστικό βοήθημα

τεμ.

1

Γιλέκο παιδικό, Περ. Θώρακα 40-60cm, κατάλληλο για βάρος <15Kgr

6

Πλευστικό βοήθημα

τεμ.

1

Γιλέκο παιδικό, Περ. Θώρακα 60-70cm, κατάλληλο για βάρος 15-30Kgr

7

Πλευστικό βοήθημα

τεμ.

1

Γιλέκο παιδικό, Περ. Θώρακα 70-80cm, κατάλληλο για βάρος 30-40Kgr

8

Δαχτυλίδι διάσωσης

τεμ.

2

Εξ.διάμετρος 16cm, Εσ.διάμετρος 10cm

9

Αφρώδης σωλήνας

τεμ.

4

Μήκος 16cm, Διάμετρος 7cm

10

Σανίδα κολύμβησης

τεμ.

3

Διαστάσεις: 40x30cm(±2) & πάχους 4,2cm(±0,1) (να αναφερθούν), υλικό κατασκευής EVA (συμπαγές), με λαβές

11

Σανίδα κολύμβησης

τεμ.

2

Διαστάσεις: 40x30cm(±2) & πάχους 4,2cm(±0,1) (να αναφερθούν), υλικό sponge, δίχως λαβές

12

Σανίδα κολύμβησης

τεμ.

2

Διαστάσεις: 40x30cm(±2) & πάχους 4,2cm(±0,1) (να αναφερθούν), υλικό κατασκευής EVA (αφρώδες), πολλαπλές θέσεις  χεριών

13

Ζώνη πλεύσης

τεμ.

2

 

14

Δίσκος νερού (ασκήσεων πισίνας)

τεμ.

3

Κατασκευασμένος από αφρώδες υλικό με κατάλληλες εσοχές για αντίχειρα και δάχτυλα

15

Σφουγγαρίστρα με σπόγγο

τεμ.

2

Με ανοξείδωτο κοντάρι, κατάλληλο απορροφητικό σφουγγάρι (δυνατότητα συγκράτησης και των στερεών ρύπων)

Β. Αντλία υδάτων

  • Ισχύς 1Hp
  • Καλώδιο 10m (τουλάχιστον)
  • Λειτουργία 220V/50Hz


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 
 
Διαβάστηκε 118 φορές